Σωλήνα τρίγωνη έξωτερικη 51,6Χ3 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος : GOU-000802

Εφαρμογή :

Περιγραφή : Διατάσεις έξωτερικη σωλήνας 51,6Χ3 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος: GOU-000802