Σωλήνα δίγωνη έξωτερικη 39Χ30 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος : GOU-000801

Εφαρμογή :

Περιγραφή : Διατάσεις δίγωνης σωληνα 39Χ30 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος: GOU-000801