Σωλήνα τρίγωνη έσωτερικη 45Χ4 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος : GOU-000900

Εφαρμογή :

Περιγραφή : Διατάσεις τρίγωνης σωλήνας 45Χ4 PowerCardan

Κωδικός προϊόντος: GOU-000900