Έλασμα κομποδέτη RASSPE

Original Code :0940.74.26.00

Κωδικός προϊόντος : GOU-094074

Εφαρμογή : WELGER AP42 – AP52 – AP430 – AP500 – AP530 – AP53 –  APO63 – AP61 – AP71 – AP630 – AP73 – AP730 – AP83 – AP830 – D4000 – D4050 – D6000 – D6050

Κωδικός προϊόντος: GOU-094074