Ρουλεμάν Σειρά 6000 2Z SKF μονόσφαιρα

Ρουλεμάν SKF 6000

Διαστάσεις:

Εσωτερική: 10

Εξωτερική: 26

Πλάτος: 8

Διαθέσιμες Επιλογές:

Ανοιχτού Τύπου

ΖΖ – Μεταλλική στεγανοποίηση και από τις 2 πλευρές

ΖΖ C3 – Μεταλλική στεγανοποίηση και από τις 2 πλευρές, με επιπλέον διάκενο C3

2RS – Στεγανοποίηση με τσιμούχα και από τις 2 πλευρές

2RS C3 – Στεγανοποίηση με τσιμούχα και από τις 2 πλευρές, με επιπλέον διάκενο C3