Γρανάζι κορώνα δετικού σύρματος John Deere

Original Code : AE12933 – E14922 – E20413

Κωδικός προϊόντος : GOU-332213

Εφαρμογή : John Deere 224T – 224WS – 332 – 332T – 332WS – 336 – 336T – 336WS – 342 – 342T – 342WS – 346 – 346T – 346WS

Κωδικός προϊόντος: GOU-332213
Περιγραφή

Περιγραφή

Γρανάζι κορώνα δετικού σύρματος John Deere AE12933 – E14922 – E20413

Εφαρμογή : John Deere 224T – 224WS – 332 – 332T – 332WS – 336 – 336T – 336WS – 342 – 342T – 342WS – 346 – 346T – 346WS