Ακροαξόνιο FAHR κομπίνας 122 εξάρτημα θεριζοαλωνιστικών μηχανών

Ακροαξόνιο FAHR κομπίνας 122 εξάρτημα θεριζοαλωνιστικών μηχανών.

Περιγραφή

Ακροαξόνιο FAHR κομπίνας 122 εξάρτημα θεριζοαλωνιστικών μηχανών.